Permanente service 24/24U

Onze oproepbare technici staan ​​7/7 dagen en 24/24 uur ter uwer beschikking!

  1. Voor elke DRINGENDE levering of tussenkomst
  2. Voor eenvoudige telefonische begeleiding in geval van storing
  3. Voor hulp bij stookolie waarmee u de verantwoordelijkheid voor het “brandstofbeheer” van onze stroomgeneratoren aan ons kunt overdragen.

Permanente service 24/24U

Menu