Loadbank huren

02 / 702 16 16

Loadbank huren bij Bulterys Mobile Power Stations :  Zorg voor de juiste resistieve belastingsbanken die passen bij uw belasting!

  • Valideer de kritieke energiesystemen van uw onderneming of instelling in een gecontroleerde omgeving
  • Gebruik een loadbank om uw generator te testen om te kunnen voldoen aan een maximale belastingvraag

→ Wat een belangrijke stap is in het beperken van kostbare uitvaltijd

 

Onze resistieve loadbank + uw noodgenerator! 

→ Resistieve belasting tot 500kW per belastingsstap van 1KW

 

Wat is een loadbank

1. WAT IS HET DOEL VAN EEN BELASTINGBANK?

Test uw energiesystemen onder “echte” belastingsomstandigheden.

Het testen van uw generatoren is essentieel om te weten of ze tegen hun taak opgewassen zijn, of u nu nieuwe generatoren in bedrijf stelt of routineonderhoud moet uitvoeren. Loadbanks worden gebruikt om de stroomvoorziening te testen. Zij simuleren variërende elektrische belastingstoestanden, zodat deze nauwkeurig kunnen worden nagekeken, gemeten en zelfs geregistreerd.

De “belastingsbank” is derhalve apparatuur die wordt gebruikt om een belastingstest uit te voeren door kunstmatige belastingen op de generator teweeg te brengen door de motor op een geschikt bedrijfstemperatuur- en drukniveau te brengen. Een belastingstest zorgt ervoor dat uw generator naar behoren werkt wanneer dat nodig is, zodat u er in geval van nood volledig op kunt vertrouwen. Hij controleert of alle primaire componenten van het aggregaat in goede staat verkeren. Ten minste eenmaal per jaar moet een belastingstest worden uitgevoerd.

2. WAAROM UW STROOMAGGREGAAT TESTEN?

Wanneer een dieselgenerator niet vaak wordt gebruikt of alleen op lichte belasting draait, kan hij onderhevig zijn aan een opeenhoping van onverbrande brandstof en koolstof, met name in de uitlaatleiding. Hierdoor kan de generator slecht gaan werken, schade oplopen, brandgevaar worden en zelfs volledig uitvallen. Het gebruik van een belastingsbank voorkomt dit en bepaalt het vermogen van de generator om maximaal vermogen te produceren in termen van stroomsterkte en vermogen.

Is uw generator in staat uw belasting aan te kunnen? Wanneer is het voor het laatst getest en geverifieerd? Onze 500kW-lastbanken, in stappen van 1kW, zijn gemonteerd in een zelfstandige eenheid met carrosserie en “Power Lock” snelkoppelingen.

3. HOE WERKT HET? HOE WERKT HET?

Het ter plaatse testen van de belastingsbank is een essentieel onderdeel van het testen van de prestaties van de generator als onderdeel van het preventieve onderhoudsprogramma. Kwaliteitsapparatuur, geijkte loadbanks, gekwalificeerd personeel en beproefde testprocedures zijn de sleutels tot een volledige loadtest en Bulterys staat hiervoor garant.

Tijdens loadbanktests ter plaatse, bij u of bij ons, controleren onze ervaren technici kritische motorparameters. De motor draait op of bijna op volle belasting terwijl hij een volledige verwarmings- en koelcyclus voltooit. Andere kritische motorparameters (motortemperatuur, oliedruk, brandstofdruk, enz.) worden tijdens de tests eveneens gecontroleerd.

CONCLUSIE

Voor uw gemoedsrust kunt u vandaag nog overwegen om Bulterys in te schakelen voor het onderhoud en de keuring van uw mobiele generatoren.

Loadbank 100kw – Loadbank 300kw – Loadbank 500kw

Loadbank huren

Menu